TESTOVÁNÍ

Validace virtuálních FE-modelů

LABORATORNÍ ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

I přes značný pokrok ve virtuálních simulací má fyzické zkoušení stále své nezastupitelné místo ve vývojovém cyklu výrobku. Komplexní a složité virtuální FE-modely s nelineárním chováním je tak stále nutné verifikovat pomocí výsledků z těchto zkoušek a testovacích metod.

Pokud během testování nic neselže, dostatečně se to nenaučíte.

PŘÍNOSY TESTOVÁNÍ

  • Zpřesnění a ověření chování virtuálních modelů
  • Podchycení vlivu výrobní technologie např. svařování

NABÍDKA SLUŽEB VE ZKOUŠKÁCH A MĚŘENÍ

Vlastními silami nebo v součinnosti s obchodními partnery zajištujeme celou řadu služeb v testování. Pro tvorbu nelineárních materiálových modelů do virtuálních simulací nabízíme materiálové testy a komponentní zkoušky. K přesnému porovnání charakteru deformací vzorků z komponentních zkoušek využíváme i metod reverzního inženýrství.

ZKOUŠKY MATERIÁLŮ

  • Základní materiálové testy

KOMPONENTNÍ ZKOUŠKY

  • Statické komponentní zkoušky

REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ

  • Fotogrammetrie
  • Zpracování mraku bodů