KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ

Konstrukční kancelář se zaměřuje na kompletní vývoj produktu

VÝVOJ A KONSTUKCE

Pomáháme firmám pokrýt zvýšenou poptávku po vývojových a konstrukčních kapacitách a posilujeme jejich oddělení konstrukce z vlastních zdrojů. Forma spolupráce může mít charakter externisty u vás na pracovišti nebo kompletní outsourcing vývojových služeb a činností do naší konstrukční kanceláře.

PŘÍNOSY

 • Pracujeme výhradně se svým vybavením
 • Pružnost konstrukčních kapacit

NABÍZENÉ SLUŽBY KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE

Pro strojírenské podniky nabízíme komplexní služby v plném rozsahu vývoje výrobku od designového návrhu, přes prototypy, až po sériovou produkci. Nejvíce zkušeností máme s vývojem nebo modernizací konstrukčních celků především v průmyslových oblastech výroby dopravní techniky, zemědělské techniky, pracovních strojů, speciálních vozidel a všeobecného strojírenství. V konečné fázi projektu zajistíme homologační zkoušky u certifikačních autorit a potřebné zákonné požadavky.

STUDIE

V úvodní části projektového záměru provádíme studie, návrhy řešení, cenové kalkulace. Speciální požadavky, jako jsou patentové rešerše a průmyslový design zajištujeme externě.

 • Studie
 • Návrh inovace a nových technických řešení
 • Prototypování
 • Rendering a vizualizace

VÝVOJ PRODUKTU

Nabízené služby v této oblasti pokrývají kompletní cyklus vývojových a výzkumných prací. Někdy provádíme modernizaci stávající konstrukce, jindy začínáme skoro od nuly. Při vývoji klademe velký důraz na inovaci konstrukčních celků, optimalizaci dílů a využíváme postupy jako je generativní design.

 • Koncept
 • Návrh a modelování strojních součástí a sestav
 • Fotogrammetrie a zpracování mraku bodů
 • Vestavba komponent
 • Návrh hydraulických obvodů

DOKUMENTACE

V závěrečné předvýrobní fázi projektu nabízíme zpracování ucelené technické dokumentace. Tvorba výkresové dokumentace v požadované normě (DIN, ČSN, ISO) a dle standardů zadavatele. Starší výkresovou dokumentaci převedeme do digitální podoby. Adekvátně reagujeme na trendy v iniciativě Průmysl 4.0 a vytvoříme digitální modely pro bezvýkresovou výrobu.

 • Výkresová dokumentace
 • Rozpady sestav a celků
 • Rozpadové katalogy
 • Technické montážní návody
 • Digitalizace 2D výrobní dokumentace