LESNÍ TECHNIKA – PROJEKTY

VÝVOJ, VÝZKUM A INOVACE

Kromě klasických konstrukčních prací zajišťujeme také vývojové a výzkumné projekty v automotive. S průmyslovými partnery se aktivně podílíme na společných přípravách výzkumných projektů.

INTERNÍ PROJEKTY

Vedle komerčních zakázek pracujeme i na interních projektech týkajících se lesní techniky a zemědělských strojů. Postupně vyvíjíme vlastní konstrukční návrhy a pracovní stroje, které chceme postupně uvolňovat na trh.

Autonomní pásový nosič nářadí

Cílem projektu je vývoj, konstrukce a ověření systémového nosiče na dálkové ovládání pro práce v hospodářském lese, podpůrné činnosti v zemědělství a údržbě krajiny. Pásový nosič nářadí je konstruován s požadavkem na zlepšenou svahovou dostupnost, příčnou a podélnou stabilitu. Nicméně největší výzvou je vývoj autonomních funkcí použitelných v péči o mladý les. Hlavně se jedná o mulčování. Další výzvou je kooperace s dronem sloužícím jako podpora ve snímací a mapování zájmového území. Základní rám a podvozek nosiče bude použitelný i pro zemědělské aplikace.

Pásový nosič nářadí